trạng thái an toàn và tâm lý an vui

Xây dựng thế giới số an toàn cho tất cả mọi người

Katyana Wardhana
Katyana Wardhana
Nhà sáng lập, Sudah Dong |

Sống trong thế giới số thật thú vị, nhưng đi kèm với nhiều trách nhiệm.

Để thúc đẩy một thế hệ công dân thời đại số có trách nhiệm, chúng ta phải nhớ rằng phía bên kia màn hình là những con người bằng xương bằng thịt với cảm xúc thật. Điều quan trọng là chúng ta phải đối xử tốt với nhau và tạo ra một không gian trong thế giới số hoàn toàn không có tình trạng bắt nạt trên mạng. Hãy tìm hiểu các tiêu chí của tình bạn không có bắt nạt trên mạng.

Đưa ra lời khuyên
Bạn nên từ chối khi nhận được một lời khuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Hãy tránh xa những người có khả năng khiến bạn cảm thấy bi quan.

Hợp tác
Chọn bạn bè mà bạn có thể hợp tác. Việc kết bạn với những người có cùng sở thích và mục tiêu cũng là một lợi thế. Bạn sẽ giải quyết vấn đề của mình dễ dàng hơn với những người bạn mà bản thân bạn có thể hợp tác chặt chẽ.

Chấp nhận chính con người bạn
Những người bạn tốt sẽ chấp nhận con người thật của nhau, cho dù họ có gặp bất kỳ vấn đề nào về thể chất hay tinh thần. Còn những kẻ ngược đãi bạn chắc chắn sẽ không chấp nhận chính con người bạn.

Lựa chọn từ ngữ một cách khôn ngoan
Bạn có thể đánh giá tính cách của một người dựa vào cách nói chuyện của họ. Thông qua ngôn ngữ mà họ sử dụng, bạn sẽ nhận biết được ai là bạn của mình. Những người hay chửi thề hoặc sử dụng từ ngữ mang tính chất lăng mạ thường có xu hướng cư xử tiêu cực.

Để thúc đẩy một thế hệ công dân thời đại số có trách nhiệm, chúng ta phải nhớ rằng phía bên kia màn hình là những con người bằng xương bằng thịt với cảm xúc thật.

- Katyana Wardhana, tháng 3/2019