hành vi tích cực

Xây dựng văn hóa thông qua công dân thời đại số

Le Dinh Tu
Le Dinh Tu
FPT Software |

Công dân thời đại số sử dụng mạng xã hội để xây dựng cộng đồng chứ không phải phá hủy những cộng đồng đó. Chúng ta làm vậy bởi chúng ta quan tâm đến việc phát triển và kết nối với các cộng đồng trực tuyến của mình.

Chúng ta không cần phải thay đổi thế giới. Chúng ta cần tìm lại chính mình, tìm lại đam mê, tìm cách để thể hiện niềm đam mê đó và không ngừng chia sẻ.

Công dân thời đại số sẽ phối hợp cùng nhau để xây dựng văn hóa thông qua những câu chuyện ý nghĩa, những cuộc đối thoại chân thực và cách suy nghĩ chín chắn. Không phải vấn đề nào cũng cần mang ra tranh luận, và cũng không phải cuộc thảo luận nào cũng đáng để dành thời gian. Chúng ta hãy phản ứng ít hơn, và suy nghĩ nhiều hơn để có thể hành động vì mục đích phát triển cộng đồng. Cuối cùng, chúng ta vẫn cần giúp đỡ mọi người ngay cả trên không gian mạng - nơi không có một giới hạn về địa lý nào cả.

Chúng ta tin rằng khi sát cánh cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên điều khác biệt và phục vụ cộng đồng. Còn bạn, bạn muốn trở thành công dân thời đại số ngày nay như thế nào?

Công dân thời đại số sẽ phối hợp cùng nhau để xây dựng văn hóa thông qua những tin có ý nghĩa, những cuộc đối thoại chân thực và cách suy nghĩ chín chắn.

- Lê Đình Tư, tháng 3/2019