ปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความ
รับผิดชอบเพื่อการเข้าถึงโลกดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น
และเสริมทักษะที่ช่วยให้ผู้คนประสบความ
สำเร็จในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อน
และเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น

ปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความ รับผิดชอบเพื่อการเข้าถึงโลกดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น และเสริมทักษะที่ช่วยให้ผู้คนประสบความ สำเร็จในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อน และเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น

โครงการความร่วมมือของเรา

We Think Digital ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหา หลักสูตรชุดบทเรียนสั้น ๆ หรือแผนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถคิดวิเคราะห์และแบ่งปันอย่างรอบคอบและใส่ใจบนโลกออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

We Think Digital ถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม

ในภูมิภาคที่มีการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อและการให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องจำเป็น

อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางของโครงการ We Think Digital

คลิกที่ตัวเลขปีเพื่อติดตามการเดินทางของเรา

ข้อคิดจากพันธมิตรของเรา

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy