แหล่งข้อมูล

สำรวจแหล่งข้อมูลที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างโลกดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำรวจแหล่งข้อมูล

จากการพัฒนาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคมทั่วเอเชียแปซิฟิก แหล่งข้อมูลของเราออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

ฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สำหรับ

วัยคิด ดิจิทัล

ผลงานจากนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ชนะเลิศในโครงการ We Think Digital - วัยคิด Digital ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Facebook และ USAID ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล และสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมออนไลน์ของประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยในฐานะ Micro-Influencer รุ่นใหม่ ตัวแทนพลเมืองดิจิทัล

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน คุณเคยทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดบ้างไหม จากนักศึกษาทีม 'ผู้มีความรู้' มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดู   ดาว์นโหลด  

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน ใครล่ะ เป็นคนโพสต์? จากนักศึกษาทีม 'สี่หัวใจแห่งขุนเขา' มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ดู   ดาว์นโหลด  

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน ตั้งสติก่อนเชื่อ จากนักศึกษาทีม 'Yan-Hwang' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดู   ดาว์นโหลด  

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง จากนักศึกษาทีม 'MASIKAA' มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดู   ดาว์นโหลด  

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้หรือเปล่า จากนักศึกษาทีม 'STOMP' มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดู   ดาว์นโหลด  

น่าสนใจ
วีดีโอ

ผลงาน เช็คก่อน จากนักศึกษาทีม 'CATeam' มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดู   ดาว์นโหลด  

เริ่มต้นอย่างไร

ดาว์นโหลดเวิร์กช็อปใหม่ ๆ ของเราที่มีทั้งสไลด์การนำเสนอ บันทึกของวิทยากร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงร่องรอยดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ วาทกรรมดิจิทัล และความรู้ด้านสื่อ

ดาว์นโหลด