แหล่งข้อมูล

สำรวจแหล่งข้อมูลที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างโลกดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำรวจแหล่งข้อมูล

จากการพัฒนาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคมทั่วเอเชียแปซิฟิก แหล่งข้อมูลของเราออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

ฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สำหรับ

เริ่มต้นอย่างไร

ดาว์นโหลดเวิร์กช็อปใหม่ ๆ ของเราที่มีทั้งสไลด์การนำเสนอ บันทึกของวิทยากร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงร่องรอยดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ วาทกรรมดิจิทัล และความรู้ด้านสื่อ

ดาว์นโหลด