เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัล
ผ่านแบบทดสอบและวิดิโอของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลผ่านแบบทดสอบและวิดิโอของเรา

แบบทดสอบเชิงโต้ตอบและวิดิโอเพื่อการเรียนรู้

การเรียนรู้เชิงโต้ตอบจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม เราทราบดีว่าการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมนั้นสามารถเพิ่มอัตราการคงความสนใจ สมาธิและความรวดเร็วในการเรียนของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างมาก เพื่อประสิทธิผลและการขยายโครงการ We Think Digital เราได้พัฒนาเนื้อหาเชิงโต้ตอบที่เหมาะสมกับผู้เรียนจากทุกกลุ่มอายุเพื่อการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้

ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ

ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ

ผู้เรียนจะต้องเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวนั้นมีความหมายแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคล และสามารถทำความเข้าใจและประเมินเป้าหมายความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้

การจัดการรหัสผ่าน

การจัดการรหัสผ่าน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการและปกป้องรหัสผ่านของพวกเขาเพื่อการอยู่บนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและภัยคุกคามของการอยู่บนโลกออนไลน์และวิธีการที่จะจัดเก็บให้ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาปลอดภัยจากแก๊งต้มตุ๋นและแฮกเกอร์

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโลกออนไลน์

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโลกออนไลน์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ออนไลน์ที่ดีและทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโลกออนไลน์

การตรวจสอบและแยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวหรือข้อมูลเท็จ

การตรวจสอบและแยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวหรือข้อมูลเท็จ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบและแยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวหรือข้อมูลเท็จและวิธีการที่พวกเขาจะสามารถตรวจสอบข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถใช้เนื้อหาเชิงโต้ตอบนี้ในห้องเรียนได้อย่างไร?

แบบทดสอบเชิงโต้ตอบและวิดิโอเพื่อการเรียนรู้สามารถใช้ในการเรียนรู้แบบกลุ่มได้ โดยคุณสามารถระบุช่วงบทเรียนที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นหรือคุณสามารถแจกเนื้อหาเหล่านี้ให้กับผู้เรียนรายบุคคลเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาส่วนตัวเพื่อเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาหลังจากจบบทเรียนตามที่ต้องการได้

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy