พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Department of Education Stairway Foundation

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cybersafe Facebook ได้ร่วมมือกับ Department of Education และ Stairway Foundation เพื่อฝึกอบรมคุณครูกว่า 500 คนทั่วประเทศ และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน คุณครูเหล่านี้เข้าถึงห้องสมุดความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy Library) ของ Facebook ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนรู้เชิงโต้ตอบเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การระบุตัวตนออนไลน์ และข้อมูลความรู้