พฤติกรรมเชิงบวก

การสร้างวัฒนธรรมด้วยความเป็นพลเมืองดิจิทัล

Le Dinh Tu
Le Dinh Tu
ซอฟ์ตแวร์ FPT |

พลเมืองดิจิทัลใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนมากกว่าเพื่อทำลายทิ้ง เราทำสิ่งนี้เพราะเราใส่ใจกับการเติบโตและการเชื่อมต่อกับชุมชนออนไลน์ของเรา

เราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนโลก เราแค่ต้องการค้นหาตัวตนของเรา ความต้องการของเรา วิธีที่เราจะแสดงความต้องการนั้น และไม่เคยที่จะหยุดแชร์

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมของเราผ่านเรื่องราวที่มีความหมาย บทสนทนาจริง และการสะท้อนความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องโต้แย้งทุกประเด็น และไม่ใช่ทุกหัวข้อที่ควรค่ากับเวลาของคุณ เราต้องตอบโต้ให้น้อยลงและสะท้อนความคิดให้มากขึ้น เพื่อให้เราดำเนินการฟูมฟักชุมชนของเราได้ตามจุดประสงค์ ในท้ายที่สุดเรายังคงช่วยเหลือผู้อื่นได้ แม้ว่าเราจะทำเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ที่ไม่ถูกจำกัดขอบเขตตามสถานที่ตั้ง

เราเชื่อว่าเมื่อร่วมมือร่วมใจกันแล้ว เราสามารถสร้างความแตกต่างและช่วยเหลือชุมชนของเราได้ แล้วคุณล่ะ วันนี้คุณต้องการเป็นพลเมืองดิจิทัลแบบใด

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมของเราผ่านเรื่องราวที่มีความหมาย บทสนทนาจริง และการสะท้อนความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

- Le Dinh Tu, มีนาคม 2562