ข้อมูลความรู้

การสร้างสังคมดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

Saffron Howden
Saffron Howden
ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการ Crinkling News |

การแสวงหาการเชื่อมต่อของคนเราและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของในโลกปัจจุบันที่แตกแยกนั้น เป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

กว่าครึ่งของประชากรโลกในปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตและมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศที่มีการเข้าร่วมในโลกดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง การอยู่ในโลกออนไลน์คือทุกสิ่ง และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แต่การเข้าถึงได้นั้นยังไม่เพียงพอ

คนเราต้องมีเครื่องมือและทักษะที่พร้อมสำหรับการนำทางและเข้าร่วมในโครงข่ายสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจำเป็นต้องเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ที่แตกฉานในด้านสิทธิ์และความรับผิดชอบออนไลน์ของตนเอง

การสร้างพลเมืองดิจิทัลด้วยการเข้าร่วมและการศึกษาหาความรู้ทำให้เราทุกคนมีอำนาจ

การสร้างพลเมืองดิจิทัลด้วยการเข้าร่วมและการศึกษาหาความรู้ยกสถานะพวกเราทุกคน

- Saffron Howden, 2562