พฤติกรรมเชิงบวก

การเชื่อมต่อชาวฟิลิปปินส์ทั่วโลก

Ma. Teresa B. Capa
Ma. Teresa B. Capa
หัวหน้าแผนกบริการโครงการ ฝ่ายจัดการสวัสดิการแรงงานต่างด้าว |

แรงงานต่างด้าวชาวฟิลิปปินส์ (OFW) ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อและสานความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนบ้านเกิดให้เหนียวแน่น

พวกเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับคนที่มีความสำคัญต่อตนเองที่บ้านเกิดและในต่างประเทศ คนเราสามารถปกป้องตนเองได้โดยใส่ใจกับประสบการณ์ที่เราแบ่งปัน ให้ความเคารพกับการโต้ตอบกัน และระมัดระวังข้อมูลที่ดูออนไลน์ พวกเขายังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อโน้มน้าวรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยเพื่อน ๆ ในกลุ่ม OFW ได้ในยามจำเป็น อีกทั้งผลักดันให้เกิดแรงสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสำหรับชาวฟิลิปปินส์ทั่วโลก

คนเราสามารถปกป้องตนเองได้โดยใส่ใจกับประสบการณ์ที่เราแบ่งปัน ให้ความเคารพกับการโต้ตอบกัน และระมัดระวังข้อมูลที่ดูออนไลน์

- Ma. Teresa B. Capa, 2562