การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อสำหรับพลเมืองดิจิทัลวันนี้

Tom Chottayil Varghese
Tom Chottayil Varghese
ฝ่ายนโยบายการเชื่อมต่อ Facebook |

เมื่อสองสามปีก่อน ผมไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองราชชาฮี บังกลาเทศ ซึ่งมีเพียงโครงข่าย 2G ครอบคลุมเป็นจุด ๆ เท่านั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า เขาต้องปีนขึ้นต้นมะขามในสวนหลังบ้างเพื่อให้ได้สัญญาณมาสักหนึ่งขีด ซึ่งแทบไม่พอที่จะโทรศัพท์หรือส่งข้อความหาเพื่อน

เมื่อสองสามปีก่อน ผมไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองราชชาฮี บังกลาเทศ ซึ่งมีเพียงโครงข่าย 2G ครอบคลุมเป็นจุด ๆ เท่านั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า เขาต้องปีนขึ้นต้นมะขามในสวนหลังบ้างเพื่อให้ได้สัญญาณมาสักหนึ่งขีด ซึ่งแทบไม่พอที่จะโทรศัพท์หรือส่งข้อความหาเพื่อน

หลังจากนั้นสองสามสัปดาห์ มีการตั้งเสาโทรศัพท์ที่มีโครงข่าย 4G ครอบคลุมพื้นที่นั้นและเข้าถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน - อย่างน้อยก็สำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การเปลี่ยนผ่านใช้เวลาหลายทศวรรษในส่วนอื่น ๆ ของโลกจากระบบโทรศัพท์บ้าน โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ 4G ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน

การก้าวผ่านที่คล้ายกันนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตยังคงมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดทั่วโลกอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม คุณค่าต่อสังคมที่เผยออกมานั้นมหาศาล และยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขนี้มีความสำคัญในลักษณะที่แสดงถึงการยกสถานะให้แก่บุคคลและสังคมต่าง ๆ การเชื่อมต่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้โดยไม่ต้องมีห้องสมุด สร้างธุรกิจขึ้นมาโดยไม่มีหน้าร้าน โอนเงินโดยไม่มีบัญชี หรือแม้แต่การปรึกษาแพทย์ขณะที่คุณไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ตาม และยังสามารถเข้าถึงคนที่คุณใส่ใจได้โดยไม่ต้องปีนต้นมะขาม

แม้ว่าการเชื่อมต่อนำมาซึ่งโอกาสต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ไม่ได้มีการกระจายโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียมกัน การเติบโตของอินเทอร์เน็ตอันน่าทึ่งในเอเชียแปซิฟิกหมายความว่าระบบการศึกษา สถาบัน บริษัท และชุมชนต่าง ๆ ต้องทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจถึงความครอบคลุมในโลกดิจิทัล

การเป็นพลเมืองดิจิทัลคือการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนและชุมชมนจำนวนมากที่สุดจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อ

- Tom Chottayil Varghese, มีนาคม 2562