ร่องรอยดิจิทัล

การเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลในอินโดนีเซีย

Veronica Colondam
Veronica Colondam
ผู้ก่อตั้ง/ซีอีโอ มูลนิธิ YCAB |

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราพบเห็นการใช้สื่อดิจิทัลทุกชนิดเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างชัดเจน ขณะนี้เราอาศัยอยู่ในสังคมระดับโลกซึ่งทำให้เราสามารถติดต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ทั่วโลกได้ทันที

ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเพลิดเพลินเต็มที่ เราทั้งหมดกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

แต่ในฐานะของพลเมืองดิจิทัล เราต้องไม่ลืมว่าเรามีความรับผิดชอบ เราต้องระมัดระวังและไตร่ตรองในการใช้เทคโนโลยีความเร็วสูงนี้ จึงเป็นสาเหตุให้ YCAB ได้รับเกียรติให้ทำงานร่วมกับ Facebook ในวข้อที่มีความจำเป็นและมีรายละเอียดมากเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาดและการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต ผ่านการรณรงค์ ‘คิดก่อนแชร์ (Think Before You Share)’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

การศึกษาไม่มีขอบเขต การทำงานร่วมกับ Facebook ทำให้เราสามารถเข้าถึงและให้ความรู้ได้มากกว่าที่เคยทำมาก่อน การทำงานร่วมกันระหว่าง YCAB กับ Facebook ผ่านโครงการ 'ลาจู ดิจิทัล (Laju Digital)' มีประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากจากทุกกลุ่มอาชีพในสังคม ตัวอย่างเช่น การให้อำนาจหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหา ผนึกกำลังให้เข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนเพื่อการรณรงค์ในท้องถิ่น รวมทั้งธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ในตลาดดิจิทัล จนทำให้สามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้

YCAB เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การทำงานร่วมกับ Facebook ช่วยเพิ่มพลังนั้นเป็นเท่าทวีคูณ

ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความเพลิดเพลินเต็มที่ เราทั้งหมดกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

- Veronica Colondam, 2562