โลกดิจิทัลที่ดีเริ่มต้นที่เรา

โครงการ We Think Digital ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแหล่งข้อมูลและทรัพยากรที่จะช่วยส่งเสริมทักษะสำหรับโลกดิจิทัล และสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบได้

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคืออะไรและทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือการเข้าใจถึงสิทธิพิเศษและหน้าที่ของเราในพื้นที่ใหม่แห่งนี้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาและแชร์ข้อมูลออนไลน์ และที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีที่เราโต้ตอบกับผู้อื่น เราทุกคนล้วนมีบทบาทในการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบและสร้างอนาคตในโลกดิจิทัลที่สดใสกว่าเดิม

เสียงดิจิทัล

รับฟังจากผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และเรียนรู้เพื่อเข้าใจและท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

Discover now

แหล่งข้อมูลของเรา

จากการพัฒนาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคมทั่วเอเชียแปซิฟิก แหล่งข้อมูลของเราออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

I want to learn more about
for

ข่าวสารล่าสุด

ยกระดับความรู้ดิจิทัลของคุณด้วยเวิร์กช็อปใหม่!

ค้นพบเพิ่มเติม >

พาร์ทเนอร์ของเรา

ที่ Facebook เราได้ลงทุนกับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและเครื่องมือมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ ในขณะที่เราพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปจนถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล เราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อนำเวิร์กช็อป We Think Digital ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และให้แหล่งข้อมูลเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

Learn more

คณะกรรมการขับเคลื่อน

คณะกรรมขับเคลื่อนของ We Think Digital Facebook ประกอบไปด้วยผู้นำด้านดิจิทัลจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง Facebook มักปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ในเรื่องของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล

View Committee