พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
E-Elder และ Exanet

การจับมือทำงานร่วมกันระหว่าง Facebook, E-Elder และ Exanet ที่ริเริ่มการร่วมงานกับผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก โดยเสนอการฝึกอบรมให้พลเมืองสูงอายุทั่วญี่ปุ่น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาสถานภาพในฐานะสมาชิกที่ยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนของตนผ่านทาง Facebook ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลกออนไลน์ปลอดภัยสำหรับตนเองด้วย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พลเมืองสูงอายุ 862 ราย และยังจะมีเพิ่มเติมอีก