พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
YCAB Foundation และ Do Something Indonesia

Facebook ทำงานร่วมกับ YCAB Foundation และ Do Something Indonesia ในโครงการคิดก่อนแชร์ (Think Before You Share) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมนักเรียน 11,000 คนจากทั่วกรุงจาการ์ต้าเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง 21,000 คนใน 7 จังหวัดของอินโดนีเซีย จากความต้องการที่จะสร้างระบบความสัมพันธ์กับบ้านและโรงเรียน จึงได้รวมคุณครูและผู้ปกครองไว้ในการฝึกอบรมปีนี้ด้วย เพื่อช่วยให้เยาชนเติบโตในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ได้