พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Bato Balani Foundation

ทุ่มเทให้กับการช่วยสร้างอนาคตของประเทศฟิลิปปินส์ผ่านการศึกษา โครงการของ BBFI มุ่งเน้นไปที่การผลักดัน 4 ด้านหลัก ซึ่งได้แก่ การพัฒนาคุณครู การพัฒนาโรงเรียน การพัฒนานักเรียน และการมีส่วนร่วมเป็นการเฉพาะ โครงการต่าง ๆ ภายใต้การผลักดันดังกล่าวออกแบบขึ้นมาสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์ของมูลนิธิ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียน คุณครู และนักการศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยอีกด้วย