พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Catholic Educational Association of the Philippines

Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) เป็นสมาคมระดับชาติของสถาบันการศึกษาคาทอลิก (Catholic Educational Institutions) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 ในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกมากกว่า 1,484 แห่ง และมีผู้อำนวยการโรงเรียนคาทอลิกมากกว่า 120 ท่าน สมาคมนี้เป็นองค์กรการกุศลซึ่งดำเนินการผ่านสมาคมการศึกษาระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่ใน 17 ภูมิภาคในประเทศฟิลิปปินส์