พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Digital Rights Foundation, BoloBhi, ShehriPakistan และ Universal Service Funds

Facebook กำลังขยายโครงการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ภาคประชาสังคม เยาวชน สตรีที่มีความเสี่ยง และประชาชนทั่วไป การทำงานร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและกลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยให้การฝึกอบรมด้านความรู้ดิจิทัลและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์แก่นักเรียน 5,000 คน

เรากำลังทำงานร่วมกับ DRF ในโครงการด้านความปลอดภัยดิจิทัลสำหรับสตรี BoloBhi ดำเนินการโครงการเยาวชนในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน และ Shehri Pakistan ในการรณรงค์การให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับความรู้ด้านข่าวสารดิจิทัลและการบริจาคโลหิตออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป ขณะที่ทำงานร่วมกับ Universal Service Funds เรายังมองหาช่องทางเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักลงทุนสตรีหลายพันรายในศูนย์ส่งเสริมศักยภาพสตรี 120 แห่ง