พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักของโครงการ We think Digital ซึ่งเราให้ทั้งคำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงสร้างกลุ่มเยาวชนในการเข้าร่วมรณรงค์ในแคมเปญดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับอุตสาหกรรมสื่อเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปเพื่อสร้างความรู้เท่าทันดิจิทัลให้กับคนไทยทุกคน