พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Globe Telecoms

Globe Telecoms ทำงานร่วมกับ Facebook ซึ่งเป็นผู้นำการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองดิจิทัลและความเป็นอยู่ที่ดีของโลกไซเบอร์ด้วยโครงการ Digital Thumbprint ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครูเกี่ยวกับพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ที่เหมาะสมและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล