พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Mano Amiga Philippines

ทำงานร่วมกับ Mano Academy Philippines ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดเยาวชนยุคดิจิทัล (Digital Youth Summit) ประจำปีที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้นำนักเรียนและองค์กรเยาวชนทั่วฟิลิปปินส์ ด้วยทักษะในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและดำเนินการรณรงค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนท้องถิ่นของตน โครงการนี้เข้าถึงนักนวัตกรรมสังคม นักพัฒนาชุมชน และผู้สนใจเทคโนโลยีกว่า 150 คน ที่ร่วมแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีและแหล่งข้อมูลสำหรับการรณรงค์ในชุมชนของตน