พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
National Association of Data Protection Officers of the Philippines

พันธกิจของ NADPOP คือการสร้าง การพัฒนา และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วประเทศ รวมทั้งระบบนิเวศน์การป้องกันที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล (DPO) และองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า และครอบครัวของตนได้