พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Plan International

Plan International ได้ทำงานในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2504 เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจสิทธิด้านการศึกษา ความคุ้มครอง การดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตระดับสูง เราต่างทุ่มเทเพื่อโลกที่เป็นธรรม โดยทำงานร่วมกับเด็ก หนุ่มสาว ผู้ให้การสนับสนุน และพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านสิทธิของเด็กและความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กหญิง