พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Save the Children Philippines

Save the Children - องค์กรอิสระสำหรับเด็กชั้นนำระดับโลก ที่ทำงานในฟิลิปปินส์เป็นระยะเวลานานกว่าสามทศวรรษและทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ