พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Project Rockit Digital Ambassadors

โปรแกรม PROJECT ROCKIT Digital Ambassadors รวบรวมนักเรียนจากโรงเรียนทั่วออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชาติเพื่อต่อต้านการกลั่นแกล้ง (บนโลกออนไลน์) โดยให้เยาวชนเป็นผู้นำคนหนุ่มสาวด้วยกันเอง

โครงการนี้ให้การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนเยาวชนสำหรับกลุ่มคนรุ่นเยาว์ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายของเพื่อนเพื่อสร้างชุมชมออนไลน์เชิงสนับสนุน ร่วมกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่ 'ทูตดิจิทัล' มีเครื่องมือที่จุดประกายการปฏิบัติการทางสังคมโดยอาศัยโรงเรียนของตนเอง เพื่อให้อำนาจพวกเขาให้สร้างโลกดิจิทัลที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม