พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Sudah Dong

ทำงานร่วมกับมูลนิธิ YCAB ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน และ Sudah Dong ซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการถูกกลั่นแกล้ง Facebook เริ่มการรณรงค์ 'คิดก่อนแชร์ (Think Before You Share)' ที่มีระยะเวลานานเป็นเดือนใน 6 เมืองด้วยกัน (ได้แก่ มาลัง เดนปาซาร์ บาลิกปาปัน ปาเล็มบัง บันดุง และสุราบายา) ในอินโดนีเซีย การรณรงค์สนับสนุนให้มีการพูดคุยและมีแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้วัยรุ่นใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมออนไลน์กว่า 3.5 ล้านราย ขณะเดียวกันก็มีเยาวชนประมาณ 1,400 รายจากชุมชนท้องถิ่น 101 แห่งที่เข้าร่วมแบบออฟไลน์